Lägga gräsmatta

Med färdig gräsmatta blir din trädgård grön direkt

Med färdig gräsmatta blir din trädgård grön och fin direkt och redan efter tre veckor kan du använda den. Gräset hämtar du själv hos oss på gården eller så hjälper vi till med transporten. På en pall ligger 50 kvm gräs och varje rulle mäter ca 240×40 cm.

Förarbete

En gammal matta måste fräsas upp med en jordfräs. Bearbeta jorden väl t ex genom att fräsa den till 8-15 cm djup. I styv lera kan du fräsa ner sand, 0-4 mm. Vår matta är sandjordsodlad.

Finplanera ytan och plocka bort stenar, kvistar, rötter och ogräs. Grundgödsla med 5 kg NPK per 100 kvm. Kratta lätt.

Läggning

Kratta ytan lätt. Välta gärna. Lägg mattan i tegelstensförband med början från en rak kant. Kortskarvarna ska inte komma för nära varandra. Pressa samman fogarna noga.

Välta mattan så att den får god kontakt med underlaget. Vattna så rikligt att både mattan och underlaget blir ordentligt genomvattnat.

4 steg till en ny gräsmatta, så här gör du:

 

1. Jämnt underlag

Först jämnas jorden till och görs jämt packad. En bra mått på packningen är att när man går på jorden ska man inte sjunka ner. För att göra underlaget jämt används bäst en asfaltskrapa men det går även bra med en vanlig kratta.

2. Gödsla

Gödsla sedan på jorden med NPK/fullgödning/gräsmattegödsel, cirka 5 kg per 100 kvm. Gödningen sprides enkelt ut med en spridare eller bara med handen.

3. Rulla ut rullarna med gräsmatta

Gräsrullarna rullas ut och lägges kant i kant och det är enkelt att skära av rullarna med en kniv eller spade.

4. Vattna

När gräset är utrullat är det dags att vattna. Vattna cirka 10-15 mm på varje yta. Det kan bli sankt så tänk på att dra spridaren i slangen till nytt ställe.

Nyheter från Hermelins

Alla nyheter