Köp färdiga gräsmattor

Vi hjälper dig hela vägen

Vi odlar våra gräsmattor på mullrik sandjord vilket ger en stabil och jämn gräsmatta, som etablerar sig lätt. När den färdiga gräsmattan skördas har den vuxit i två växtsäsonger.

Färdiga gräsmattor med slitstyrka och härdighet

Vi bereder marken före sådd på med naturgödsel. I vår speciella gräsfröblandning använder vi två arter Ängsgröe och Rödsvingel och av varje art använder vi tre olika sorter av bästa kvalitet. Detta för maximal slitstyrka, härdighet, övervintring och vacker grön färg för våra gräsmattor.

Regelbunden klippning, gödsling och bevattning ger en utomordentlig färdig gräsmatta.

Under vegetationsperioden klipper vi gräsmattan en till två gånger i veckan med cylinderklippare för att minimera de mekaniska skadorna på gräset. Den finbladiga lågväxande gräsmattan konstbevattnas vid behov. Detta tillsammans med vår speciella gräsfröblandning ger en gräsmatta med en mycket vacker grön färg. Ogräs bekämpas med moderna i naturen nedbrytbara herbicider.

Skörd av färdiga gräsmattor

Skörden av gräsmattor sker med en modern specialmaskin av amerikansk tillverkning som ger raka kanter och jämna rullar med gräsmatta om 40 x 261 cm och en tjocklek om ca 2 cm. Gräsmatterullarna staplas på EU-pallar med 48 rullar, dvs 50 kvm per pall.

Nyheter från Hermelins

Alla nyheter